Gör något oväntat på personalmötet

Västerås improvisationsteater arrangerar utvecklingsdagar då personalen får träna på att improvisera. Vi kan också arrangera workshop eller kick-off.

Skrattar bäst som skrattar mest!