Grundkurs i improvisation och spontanitet

Denna kurs passar alla som är nyfikna och vill utveckla sin förmåga att improvisera. Under två kursdagar får deltagarna med hjälp av lekar och övningar träna sig i improvisationens grunder. Fokus ligger på att frigöra kreativitet, spontanitet och fantasi.

Vi ger tar emot anmälningar löpande, så ta tillfället i akt och anmäl dig nu!

Anmälan: Ring 070-388 87 54 eller skicka mail till kontakt@vimpro.se.


Några grunder i improvisation

 

 

Skrattar bäst som skrattar mest!